Управителен съвет

Главен редактор: Умеш Прасад, BDS, MPhil
Уважаеми съветник: Раджиев Сони, д-р.
Творчески и дигитални: Имран