Цели и обхват

- цел of Научен европеец® (SCIEU)® е да донесе текущите събития в науката на по-широка аудитория, за да я накара да осъзнае напредъка в научните области. Интересни и подходящи идеи от различни области на науката, които са предадени по прост начин с яснота и сбитост и които вече са публикувани в рецензирана научна литература в близкото минало, се разглеждат за публикуване. Ние не приемаме нови теории или резултати от оригинални изследвания. Статиите се преглеждат въз основа на практическа и теоретична значимост на темата, описание на историята по избрана тема за широката аудитория, пълномощията на автора(ите), цитиране на източници, актуалност на историята и уникално представяне от всяка предишна отразяване на темата във всяка медия.

***

ЗА НАС  ЦЕЛИ И ОБХВАТ  НАШАТА ПОЛИТИКА   СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС  
ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИ  ЕТИКА И ЛОШАТА ПРАКТИКА  ЧЗВ АВТОРИ  ИЗПРАТЕТЕ СТАТИЯ