Двоен удар: Изменението на климата влияе върху замърсяването на въздуха

1
Проучването показва тежките последици от изменението на климата върху замърсяването на въздуха, като по този начин допълнително се отразява на смъртността в световен мащаб. Ново проучване показа, че бъдещите климатични промени...